Privacybeleid

Natuurlijk ga ik zorgvuldig en transparant om met je persoonsgegevens. Dat zou ik andersom immers ook verwachten. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gegaan. De AVG vervangt de wet bescherming persoonsgegevens. De AVG brengt allerlei rechten en plichten mee op het gebied van privacy en omgaan met persoonsgegevens.

Over Joukje Vissenberg Fotografie

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Joukje Vissenberg Fotografie
KvK-nummer:63114933
Contactpersoon: Joukje Vissenberg
E-mailadres: info@joukfoto.nl
Telefoonnummer: 06-24971558

Verwerking van persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden door Joukje Vissenberg Fotografie verwerkt:
Voor- en Achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Adres;
Bedrijfsnaam (van eenmanszaak of Vof)
Specifieke informatie die wordt doorgegeven, zoals uitgerekende datum.

Deze bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:
Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden);

Hoe komt Joukje Vissenberg fotografie aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.


Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Uitvoering van een opdracht
Op het moment dat ik een fotografieopdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om je informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en/of de uiteindelijke levering van de foto’s. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb, zal ik verwijderen binnen 1 jaar nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratie)verplichtingen.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Portretten
Tijdens de uitvoering van een opdracht kunnen beelden gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerk ik ook voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Ik zal de beelden leveren aan mijn opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht. Op de beelden rust mijn intellectueel eigendom, ik heb hierop auteursrecht. Ik bewaar deze artistieke werken daarom in mijn archief en portfolio.

Ik heb een gerechtvaardigd belang om jouw portret te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in mijn portfolio. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

Mijn portfolio, blog en social media
Ik laat graag aan anderen zien hoe ik werk en welke foto’s ik maak. Daarom plaats ik gemaakte foto’s ook op mijn website, in mijn portfolio en op mijn social media. Daarbij vermeld ik jouw naam als opdrachtgever, wanneer jij mij daartoe toestemming hebt gegeven. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij me indient.

E-mail en overig contact
Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 1 jaar na ons laatste contactmoment.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:
•  Hosting van mijn website;
•  Boekhouder;
•  Cloud back-up;
•  Beeldbewerkingssoftware;
•  Diensten voor het versturen van bestanden, die mij helpen mijn foto’s te zenden;
•  Online communicatiemiddelen, waaronder e-mail- en berichtendiensten;
•  Betaaldiensten;
•  Social media, waarop of waarin ik namen en foto’s plaats voor mijn eigen bereik.
Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Links
Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@joukfoto.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van mijn website uit te voeren. Via deze website worden daarom functionele cookies geplaatst. Ik kan met behulp van deze cookies mijn website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij meer gebruiksgemak ervaart. Ik ben niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Google Analytics
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google kun je hier vinden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
•  Facebook
•  Instagram
•  Pinterest

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen
Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren