Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotosessie (m.a.w.: middels ondertekening van de offerte) gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen
De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen. Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s.
De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotosessie, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Betaling
De fotosessie wordt uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de fotosessie betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, zal de fotosessie geen doorgang vinden.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotosessie welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de sessie door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Klachten
Bij klachten wordt er binnen 7 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotosessie een mogelijkheid is.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotosessie geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken en voorafgaand aan de sessie kenbaar gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.

Bewerking
De fotografe maakt een selectie van de mooiste foto’s en bewerkt deze op professionele wijze. Er wordt gestreefd naar een levertermijn van maximaal 14 dagen. Er worden geen onbewerkte originele (RAW) foto’s geleverd.

Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Annulering
In verband met misgelopen inkomsten is het niet mogelijk om de fotosessie, na ondertekening van de offerte, te annuleren. De kosten zullen dan ook in rekening worden gebracht.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotosessie die buiten zou plaatsvinden worden verplaatst door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotosessie besloten. Er wordt dan direct een alternatieve datum en tijd afgesproken.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Overmacht
Het kan gebeuren dat een fotosessie door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotosessie niet verzet kan worden.